www.peepart.com

www.bleicherart.com
chris@peepart.com

Startseite  LiveCam  Events & Termine  Charity  Review  Assistentinnen  Freunde 
Tagebuch » Biographie  Partner  Presse  Shop  Urn Art  young peepart  Kunstgalerie  

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Sonstiges


peepart Tagebuch - 5. September 2021
peepart Diary September 5 / Napló Szeptember 5

(2) 7th Geoje International Art Festival PEACE AGAIN:
Bekomme weiteren Preis verliehen / Get Another Award / Kap egy másik díjat

English translation below / Magyar fordítás alább     

Es ist für mich eine grosse Ehre, diesen wertvollen weiteren Preis verliehen zu bekommen, nämlich den Bürgermeister-Preis, d.h. Jeongeup Mayor Award von Bürgermeister Jin-seop Yoo of Jeongeup City.
Im Dankesschreiben ("Letter of Appreciation") steht, frei übersetzt, Zitatanfang:
"Jury
Chris Bleicher
Sie haben mit außergewöhnlicher Leidenschaft und Hingabe aktiv am Jeongeup International Art Festival 2021 teilgenommen. Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag zur Entwicklung der internationalen Kultur und Kunst.
1. November 2021
Bürgermeister der Stadt Jeongeup"

Kurator Joe vom Haegeumgang Theme Museum dazu, Zitatanfang:
"Der Jeongeup Mayor Award wird vom Jeongeup Bürgermeister in Anerkennung der Verdienste der Jury in Bezug auf die internationale Ausstellung im Jeongeup City Living Culture Center verliehen."
"Diese Trophäe wurde von Professor Hyo-geun Lee und Joong-ho Byun von der Jeonbuk National University of Science mitproduziert und mitgestaltet. Es ist die einzige Trophäe der Welt, die Keramik, Kupferplatten, Silberplatten, Holz und Perlen verwendet."
Zitatende

Herzlichen Dank an den Bürgermeister der Stadt Jeongeup, Cheon Eob YU (Museums-direktor Haegeumgang Theme Museum) und Elsa Victorios (Präsidentin der Jury).

Free English translation
It is a great honor for me to receive this valuable additional prize, the Jeongeup Mayor Award by Mayor Jin-seop Yoo of Jeongeup City. The Letter of Appreciation:

Original English text, quote beginning
"Jury
Chris Bleicher
You actively participated in the 2021 Jeongeup International Art Festival with extraordinary passion and dedication. We give this letter of appreciation to you for your contribution to the development of international culture and arts.
November 1, 2021
Mayor of Jeongeup City"

Curator Joe from the Haegeumgang Theme Museum added:
"The Jeongeup Mayor Award is an ward given by the Jeongeup Mayor in recognition of the merits of the juries in relation to the international exhibition held at the Jeongeup City Living Culture Center." "This trophy was co-produced and co-disigned by Professor Hyo-geun Lee and Joong-ho Byun of Jeonbuk National University of Science. It is the only trophy in the world that uses ceramics, copper plates, silver plates, wood and pearls." Quote end

Many thanks to the Mayor of Jeongeup City, Cheon Eob YU (museum director Haegeumgang Theme Museum) and Elsa Victorios (President of the Jury).

Ingyenes magyar fordítás
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megkaptam ezt az értékes kiegészíto díjat, nevezetesen a Polgármesteri Díjat, azaz a Jeongeup polgármesteri díjat Jeongeup város Jin-seop Yoo polgármesterétol. Az elismero levél ("Elismero levél") az idézet elején szabadon fordítva olvasható:
"Zsuri
Chris Bleicher
"Rendkívüli szenvedéllyel és odaadással aktívan részt vett a Jeongeup Nemzetközi Muvészeti Fesztivál 2021 -ben. Köszönjük, hogy hozzájárult a nemzetközi kultúra és muvészet fejlodéséhez.
2021. november 1
Jeongeup polgármestere"

Joe kurátor, a Haegeumgang Témamúzeum errol, az idézet kezdete:
"A Jeongeup Polgármesteri Díjat a Jeongeup polgármestere ítéli oda a zsuri érdemeinek elismeréseként a Jeongeup Városi Élo Kulturális Központ nemzetközi kiállításával kapcsolatban." "Ezt a trófeát Hyo-geun Lee professzor és Joong-ho Byun, a Jeonbuk Nemzeti Tudományos Egyetem professzora készítette és tervezte közösen. Ez az egyetlen trófea a világon, amely kerámiát, rézlemezeket, ezüstlemezeket, fát és gyöngyöket használ." Az idézet vége

Nagy köszönet Jeongeup polgármesterének, Cheon Eob YU -nak (Haegeumgang Theme Museum múzeumigazgató) és Elsa Victorios -nak (a zsuri elnöke).

Anerkennungsplakette, verliehen vom Bürgermeister der Stadt Jeongeup (Südkorea)
Plaque of Appreciation, awarded by the Mayor of Jeongeup City (South Korea)
Jeongeup City (Dél -Korea) polgármestere kitünteto emléktáblát adományozott

English Version  Wettbewerb  Impressum / Datenschutz